Zorg en Natuurbeheer slaan de handen ineen

Twee bijzondere verhaallijnen komen samen in deze opmerkelijke verbintenis. Het eerste verhaal gaat terug naar 2004, wanneer drie vrienden Stichting Phusis starten. Deze stichting geeft mensen die om diverse redenen zijn vastgelopen, precies wat ze nodig hebben: een veilige plek om te wonen en te werken, met perspectief voor de toekomst. Dat is een flinke stap voorbij ‘gewone’ dagbesteding. Bij Stichting Phusis krijgen zowel medewerkers als bewoners alle kans om daadwerkelijk van waarde te zijn voor de samenleving.

De tweede verhaallijn volgt het succes van Natuurlijk Beheer

Jaren geleden startte Natuurlijk Beheer met het verantwoord beheren van natuurterreinen door inzet van verschillende soorten grazers. Aanvankelijk met gescheperde schapenkuddes (kuddes begeleid door een herder). Maar al snel volgden kuddes met Schotse Hooglanders en Aberdeen Angus runderen. En omdat je er met zoveel dieren niet aan ontkomt om af en toe te moeten slachten, volgde al snel de webshop Biologisch Natuurvlees waar het natuurvlees van de boventallige dieren wordt verkocht.

Ondanks dat hij de energie heeft van een twintiger vond Henry het raadzaam om op zoek te gaan naar een mogelijke opvolging voor hemzelf. In zijn zoektocht kruiste begin 2016 zijn pad met dat van Bart de Bruin, een van de bestuurders van Stichting Phusis. Na een jaar van puzzelen ligt er nu een nieuw businessmodel op tafel. Een gloednieuwe stichting genaamd “Natuurlijke Begrazers”. Een ambitieus concept waarbij sectoren Zorg en Natuurbeheer de handen ineenslaan.

In het kort komt de bijzondere samenwerking op het volgende neer. De herders van Natuurlijk Beheer treden in dienst als zorgmedewerker bij Stichting Phusis. Daarmee is gelijk de nieuwe functie ‘zorgherder’ geboren. Want naast hun kundigheid op het gebied van landschapsbeheer ontwikkelen de herders nu ook kennis en vaardigheden om met de doelgroep van Phusis te werken. Medewerkers en bewoners van Phusis gaan voortaan samen het veld in om de dieren te verzorgen en de terreinen te onderhouden. Zo leren zij vaardigheden van elkaar en krijgt het vak van natuurbeheerder een extra lading. Weer andere mensen van Phusis regelen het thuisbezorgen van de bestellingen, of maken de kistjes waarin het natuurvlees bij u thuis gebracht wordt.

 

Unieke samenwerking, een win win situatie

En zo is deze onconventionele samenwerking ineens een echte win win situatie! De job als zorgherder wordt uitdagender en de arbeidsomstandigheden van de herders verbeteren flink dankzij de extra hulp in het veld. Dat heeft weer een positief effect op de kwaliteit van het begraasde terrein. Daarnaast hebben mensen die gefaciliteerd worden door Phusis zinvol werk, zonder de druk vanuit onze prestatiemaatschappij. Zij staan daardoor stevig met beide benen op de grond en midden in de samenleving. Geen gehang meer op straat met alle verleidingen als het gebruik van middelen of vandalisme.

Uiteindelijk profiteren wij allemaal mee van deze unieke samenwerking. Het duurzame beheer van natuurgebieden blijft geborgd en de kuddes grazen onverstoord verder. U heeft als klant de mogelijkheid om ons prachtige natuurvlees te blijven kopen en de mensen van Phusis hebben de garantie van volwaardig werk. En Henry kan het wat rustiger aan gaan doen.

Hoe het allemaal begon

Natuurlijk Beheer is onder de bezielende leiding van Henry Hoiting langzaam, bijna organisch, uitgegroeid tot een uniek bedrijf.

Jaren geleden startte Henry met het inzetten van gescheperde kuddes, om daarmee op een verantwoorde manier terreinen te onderhouden. (Voor wie toevallig niet weet wat gescheperde kuddes zijn; dat zijn groepen schapen die beheerd worden door schaapherders.) De ervaring die hij opdeed met het beheer d.m.v. begrazing van natuurterreinen leidde in 2007 tot een verbreding van het werkterrein. Naast begrazing, ging Natuurlijk Beheer zich toeleggen op deskundige & onafhankelijke advisering op het gebied van terreinbeheer. En niet alleen het werkterrein verbreedde zich. Ook onze veestapel breidde zich gestaag uit. Inspelend op de uiteenlopende onderhoudsbehoeften van de natuurgebieden bleek al snel dat je voor een diversiteit in terreinen eigenlijk ook verschillende typen grazers nodig had. En zo kwamen er naast de Schoonebeker Heideschapen ook Schotse Hooglanders en Black Angus runderen!

Een webshop met hoogwaardig biologisch vlees uit de natuur

Inmiddels heeft Natuurlijk Beheer een forse veestapel van stoere, zelfredzame runderen en schapen. Om een gezonde balans in de kuddes te behouden wordt er af en toe een dier geslacht. Het hoogwaardige biologische natuurvlees van deze grazers is tegenwoordig verkrijgbaar in onze webshop biologischnatuurvlees.nl en staat bovendien bij menig restaurant op de menukaart.

Het begrazingswerk in de natuur gaat alle seizoenen door. Onze dieren lopen dan ook het hele jaar door buiten. Ze groeien op in alle rust en vrijheid en leven in sociale kuddes, gewoon in Nederland! Ons biologisch vlees heet dan ook met recht ‘Natuurvlees’.

Slagerij ter Weele

Stichting Phusis

Zorgboerderij Prins te Norg

Slagerij Hoogeveen in Hoogersmilde

Walnoot & Wilg

Veluws Landvarken